XIV Biegi Przełajowe

im. Janusza Kusocińskiego

 

Cele zawodów: 

Ø   Popularyzacja biegu jako podstawowej formy ruchu;

Ø   Wdrażanie młodzieży do aktywności ruchowej;

Ø   Integracja środowiska  gminnego;

Ø   Uczczenie Janusza Kusocińskiego polskiego olimpijczyka.

 

Miejsce:  boisko przy szkole w Rogoźnicy

 

Termin: 29 V 2015r. godz. 930

 

Organizator: Zespół  Szkolno -Przedszkolny w  Rogoźnicy.

 

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych

                         z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski oraz zaproszone szkoły.

 

Konkurencje:       Szkoły Podstawowe:                            Gimnazja:

 

                               I  -  II dz -  300m                                   I dz.  -  600m.

                               I  -  II chł - 300m.                                  I chł -   800m

                               III - IV dz - 600m                                 II dz  -   800m

                               III - IV chł- 600m                                 II chł  -  1000m

                               V  - VI  dz - 600m.                                III dz  - 800m

                               V  - VI chł - 800m                                 III chł - 1000m.

                                                                                                      

Punktacja           Punktuje 10-ciu zawodników z każdego biegu w ten sposób,

drużynowa:        że 10-ty zdobywa dla swojej drużyny 1 pkt. , a 1-wszy 10 pkt.       

                             Zwycięża drużyna (szkoła) z największą ilością punktów.   

                            Punktacja prowadzona jest oddzielnie dla szkół   

                            podstawowych i gimnazjalnych.

 

Nagrody:            Za zajęcie I-go miejsca drużynowo szkoła otrzymuje puchar,

                             nagrodę rzeczową oraz dyplom.                          

                             Za zajęcie II - go lub III - go miejsca drużynowo puchar

                             oraz dyplom.  

                             Indywidualnie zawodnicy za zajęcie  miejsc od I-go do III-go  

                             otrzymują medale oraz dyplomy.

                             Przewidziane są 2 nagrody niespodzianki (losowane

                            spośród wszystkich uczestników).

Zgłoszenia:        Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału z przybliżoną

                            ilością (max 3 zawodników danej szkoły w każdej kategorii).

                             tel. Szkoły w Rogoźnicy  (83) 371-17-93 do 22.05.2015r.

 

Uwagi:               Prośba do opiekunów poszczególnych szkół (drużyn), aby  

                            szkoła (drużyna)  występowała w jednolitych strojach.

                            Ułatwi nam to organizację zawodów.

                          Zawodnicy powinni posiadać kartki z imieniem i nazwiskiem,  

                            nazwą szkoły oraz  kategorią biegową.       

                          Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.    
                 
        Pozostałe ustalenia regulują regulaminy SIS i Gimnazjady

 

 

                                                                                              Organizatorzy