Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Janusza Kusocińskiego

 

w Rogoźnicy

Menu
 Strona główna
 Aktualności
 Historia
 Kadra
 Zajęcia pozalekcyjne
 Konkursy, Projekty
 Galeria
 Samorząd Uczniowski
 Rada Rodziców
 Dokumenty
 Rekrutacja
 Gazetka Szkolna
       "NOWINY"
 Doradztwo Zawodowe
 Szkolny Klub   Wolontariusza
Pedagog szkolny
Certyfikaty
Innowacje i programy autorskie
Oddziały przedszkolne
Rzecznik Praw Ucznia

Szkoła dla Niepodległej
Współpraca z zagranicą
RODO
Kontakt
Napisz do nas

BIP


biuletyn informacji publicznej

Linki


 

                               Historia szkoły

W zapisach z kroniki szkolnej pierwsza wzmianka o istnieniu jednej klasy szkoły w Rogoźnicy dotyczy roku szkolnego 1923/24. Wcześniej – jeszcze przed I wojną światową – uczniowie z terenu stanowiącego obwód dzisiejszej szkoły uczyli się w Koszelikach, a po I wojnie światowej – w Koszelikach i Rogoźniczce. Od 1928 roku w Rogoźnicy były już dwie klasy. Po reformie z 1932 roku  utworzono w Rogoźnicy Publiczną Szkołę Powszechną II stopnia. Od połowy września 1944r. przekształcono ją w szkołę siedmioklasową. Kierownikiem został pan Feliks Krzymowski. Lekcje odbywały się w czterech wynajętych izbach u gospodarzy w Starej Rogoźnicy. Ten stan trwał do 26 czerwca 1959r., kiedy oddano do użytku nowy piętrowy budynek szkolny z 6 izbami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, dwoma mieszkaniami dla nauczycieli, kuchnią i kancelarią. Nauka w nowej szkole rozpoczęła się 1wrzesnia 1959r. Od 1 września 1964r. funkcję kierownika pełniła pani Julia Kapłuszuk.

W latach 1965-1970 przy Szkole Podstawowej  w Rogoźnicy istniała Szkoła Przysposobienia Rolniczego. W roku szkolnym 1966/67 w wyniku reformy szkolnictwa powstała szkoła ośmioklasowa. W 1968roku utworzono ognisko przedszkolne. Ponieważ uczniów i klas przybywało, w lipcu 1970roku rozpoczęto budowę nowego skrzydła. Prace trwały kilka lat i rok szkolny 1974/75 rozpoczął się już w powiększonym budynku. Od września 1975r. do czerwca 1984r. stanowisko dyrektora powierzono panu Kazimierzowi Sikorskiemu.  W latach 1978-1981 w Rogoźnicy istniał Zespół Szkół obejmujący szkołę podstawową, przedszkole, szkołę zawodową przyzakładową PKS i technikum samochodowe dla pracujących.

Od 1984 do 2002r. dyrektorami Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy byli: pan Marian Młynarczyk, pani Joanna Stefaniuk i pani Ewa Marciniuk. Od września 1999r. w wyniku kolejnej reformy szkolnictwa w Rogoźnicy funkcjonowała Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum Nr 3 jako odrębne jednostki, które od września 2002roku tworzyły Zespół Szkół. Dyrektorami szkoły w latach 2002-2009 byli: p. Mirosław Kapłan, p. Hanna Saczuk, wicedyrektorami: p. Elżbieta Łaziuk, p. Janusz Ilczuk.

Od 2010 r.  funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy, której dyrektorem jest: p. Dorota Herda.

       Od 2014r. istnieje Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogoźnicy. Dyrektorem placówki jest p. dr Dorota Herda a funkcję wicedyrektora szkoły pełni p. Justyna Kołodziejczuk